Arkivbildare: TORRLÄGGNINGSFÖRETAGET TIDÖ-VALLBY-TORSHÄLLA

Grunduppgifter

TORRLÄGGNINGSFÖRETAGET TIDÖ-VALLBY-TORSHÄLLA
137
Vallby
  • 048409000 Vallby församling (D-län)
INLEDNING Den 7 november 1883 kallade kommissionslantmätaren Rogval Essén till syneförrättning för avdikning från Stora Tidö ägor till Torshälla kanal. Resultatet blev bildandet av ett bolag för avdikningens verkställande. Den 28 december 1883 hölls ett första sammanträde med "delegarne i afloppsgraven som går från Stora Tidö ut till Torshälla å". Man beslöt att fullgöra det påbörjade arbetet med att ta upp ett lån. Ett nytt större torrläggningsarbete inom Hammarby och Vallby socknars och Torshälla stads område företogs efter den syn som förrättades åren 1934 - 1935. Handlingarna avhämtades den 16 april 1987 hos lantbrukare Georg Strengbohm, Pl 1156 Eneby, 635 09 Eskilstuna. De har förordnats och förtecknats i augusti 1987 av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar