Arkivbildare: ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR AB (JERNBOLAGET) DIREKTÖR CHRISTOPHER ZETTERBERGS ARKIV

Grunduppgifter

ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR AB (JERNBOLAGET) DIREKTÖR CHRISTOPHER ZETTERBERGS ARKIV
138
ESKILSTUNA
  • - - ---
I N L E D N I N G. Direktör Christopher Zetterberg föddes den 24 oktober 1775 i Sättra rote, Riala för- samling i Roslagen som son till bonden Jan Ersson och hans hustru Lena Andersdotter. (Namnet "Zetterberg" erinrar just om hemortens "Sättra".) - Han kom år 1792 till Eskisltuna fristad och antogs som lärling hos sliparemästare Anders Moberg. Gesällbrev utfärdades år 1796. I början av 1800-talet kom han i kontakt med den framstående damaschören Christian Johanssén och blev inhyses hos honom. Genom dennes för- medling sändes han på sidenfabrikören C J Schönherrs bekostnad på studieresa till Solingen, Remscheid m fl tyska orter för att bese klingsmidestillverkningen där. Vid sin hemkomst arrenderade han ett par sliphus, bl a ett vid Tunafors, och förvärvade en fastighet, gård nr 176, vari huvudfabrikationen sedermera bedrevs. Fram till år 1811 idkade Christopher Zetterberg smidesfabriksrörelse och drev sliperi. Sagda år vigdes han vid änkefrun Johanna Fredrika (Jeanette) Sandin, född Sundin, vilkens man hade ägnat sig åt diversehandel. Denna rörelse övertogs av Christopher, som erhöll handels- rättigheter år 1813. Järnhandelsrörelsen flyttades år 1827 till gården 148 (-150), som tidigare bebotts av nämnde Christian Johanssén och som nu förvärvats av Zetterberg. Förlagsrörelsen växte i storlek och betydenhet och pågick till hans död. Samtidigt bedrevs en omfattande fabriksrörelse, bestående av byggnadssmiden, verktyg, hänglås, gelbgjuteriarbeten, kättingar, fällknivar m.m. samt sablar och huggaren till staten. Zetterberg var dessutom mycket aktiv i det kommunala livet. Han erhöll hederstiteln "oeconomie directeur" var 1818 riksdagsman i borgarståndet och 1843 revisor i stadsverket. Vidare hugnades han av Karl XIV Johan med medaljen "Illis Quorum". Christopher Zetterberg avled i Eskilstuna den 29 augusti 1852. Verksamheten övertogs av Johan Svengren. Den stora förmögenhet, som Zetterberg efterlämnade, förvaltades av hans änka och testamenterades vid hennes död den 19 oktober 1867 till allehanda personer och inrättningar. Hon har därmed gått till historien som Eskilstunas största donator genom tiderna. Ett antal handlingar, som tillhör Zetterbergs arkiv, ingår i serien Ö i Jernbolagets arkiv, huvudarkiv. Se även: Eskilstuna Jernmanufaktur AB:s (Jernbolagets) arkiv.

Placering

33

Länkar

Det finns inga länkar