Arkivbildare: BROTTSTA EGNAHEMSFÖRENING

Grunduppgifter

BROTTSTA EGNAHEMSFÖRENING
145
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Den 27 december 1901 samlades lägenhetsägarna i det nya samhället i Torshälla socken utanför Eskilstuna stad, Brottsta, för att dryfta gemensamma angelägenheter. Man beslöt bilda en förening och tillsätta en interimsstyrelse för denna. Vid nästföljande möte den 5 januari 1902 antogs namnet "Brottsta egnahemssamhälle" och stadgar för föreningen. Nya stadgar antogs 14 november 1903 och konfirmerades av länsstyrelsen den 30 juni 1904 för "Brottsta egnahemsförening med begränsad personlig ansvarighet". Arkivet har överlämnats av herr A. Laibert, Skräddarvägen 2, 632 23 Eskilstuna. Förteckningen är upprättad i januari 1974 av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar