Arkivbildare: AB BRIFABRIKEN

Grunduppgifter

AB BRIFABRIKEN
106
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Konstituerande möte för AB Brifabriken hölls den 4 maj 1940 och stiftare var bl a direktörerna Hugo Lindeberg och John Claeson vilka också valdes till bolagets två ordinarie styrelseledamöter. Lindeberg valdes till styrelsens ordförande och Claeson till verkställande direktör. Verksamheten hade till föremål "att idka tillverkning och försäljning af diverse maskiner och apparater samt öfriga fabriksalster, som bolaget kan finna lämpliga, äfvensom att köpa, sälja och förvalta egendom". På det konstituerande mötet beslutades det "att af AB Separator (se dess arkiv) inköpa f d Eskilstuna Separators fabrikslokaler för en summa af Kr 275.000:- och uppdrog åt verkställande direktören att på bästa sätt hyra ut lokalerna samt sköta förvaltningen af dem". Fabrikslokalerna var belägna på tomt nr 2 i kvarteret Nattugglan och efter köpet hyrdes de ut till AB Punker (se dess arkiv) under åren 1940-1956. På en extra bolagsstämma med aktieägarna i AB Brifabriken - vilka då utgjordes av herr och fru Claeson - beslutade stämman "att bolaget skulle till direktören John Claeson försälja bolagets fastighet nr 2 i kvarteret Nattugglan för 275.000:- samt 1.000 aktier i AB Punker för 100.000:-". Tillträde skulle ske omedelbart. AB Brifabriken ägnade sig under 1940-1956 endast åt fastighetsförvaltning av Nattugglan 2. I en deklarationshandling från 1958 framgår det att bolaget "planerar för tillverkning av lyftanordningar av en ny typ, som beräknas få avsättning hos verkstäder". Någon sådan tillverkning kom dock aldrig igång. Fr o m 1957 bedrevs ingen som helst verksamhet av bolaget och enligt Patent- och registreringsverket upplöstes AB Brifabriken den 25 oktober 1979. Anmärkning: Direktörerna Hugo Lindeberg och John Claeson var med och bildade flera bolag i Eskilstuna, nämligen ESA AB (1937-1960), Triohus AB (1939-1976), AB Brifabriken (1940-1979) och AB Punker (1940-1976). Dessutom var de delägare i AB Separator fr o m 1929. Alla fem bolagen har handlingar arkiverade i Företagsarkivet.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar