Arkivbildare: F G ULLBERGS MÖBELAFFÄR

Grunduppgifter

F G ULLBERGS MÖBELAFFÄR
108
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. Den 24 mars 1892 ingav smidesarbetaren Frans Gustaf Ullberg en ansökan till magistraten i Eskilstuna om att få idka möbelhandel i staden under firma "F. G. Ullberg". Hans ansökan godkändes och handelsrörelsen kunde börja. Under de första åren höll han till å gård nr 211 å Nybrogatan, där Stålpressbolagets stora fabrik nu ligger. Rörelsen flyttade snart nog till Nygatan 19. Frans Gustaf Ullberg var född i Varnhem den 15 januari 1865. Efter ett par år i Nord-Amerika kom han våren 1890 till Eskilstuna och fick anställning som smides- arbetare. Den 17 oktober 1890 gifte han sig med Amanda Henrika Andersson, född i Varnhem den 17 mars 1869. Vid makens bortgång fortsatte änkan och barnen möbelhandeln, fr o m 1945 under ledning av sonen Torsten (född 10 juni 1902, död 14 februari 1986). Möbelfirman upphörde 1985, då fastigheten Vildsvinet nr 2 eller Nygatan 19 såldes till Eskilstuna kommun. Handlingarna från F. G. Ullbergs möbelaffär avlämnades till stadsarkivet i Eskilstuna efter överenskommelse med delägarna i Amanda Ullbergs dödsbo (skrivelse från advokat Carl-Åke Ingeström den 31 januari 1986). Arkivet har ordnats och förtecknats, vilket arbete var avslutat i juli 1986. En viss gallring av räkenskapsmaterial har ägt rum, men utgallringen (förstörelsen) av de yngsta handlingarna verkställes först efter en tidsfrist på tio år. Arkivet omfattar efter denna gallring 18 hyllmeter eller 306 volymer. Eskilstuna i stadsarkivet i juli 1986. Bror-Erik Ohlsson Stadsarkivarie Tidigare Dnr 784/86, personhistoria Ullberg Frans Gustaf, Eskilstuna överlämades till Jönköpings läns museum den 22 jan 1987 (lev 1/87) genom Eskilstuna Museum. Innehåller bl annat: Prislistor 1965-1973 Förteckning över medlemmar i Sveriges Möbelhandlares centralförbund, Svenska leverantörsförbundet av möbleringsmaterial 1949-1968 Korrespondens 1931-1938 Möbelritningar (två st) odat Fotografier odat Träbricka med företagets namn: Möbelfabriken Svea odat Fragment av almanacka odat Möbelkataloger 1932-1980, spr år, odat Sävsjö, fragment av almanacka och möbelkataloger Se förteckning från Jönköpings läns museum, 18 mars 1987, (bilaga i arkivpärm).

Placering

305

Länkar

Det finns inga länkar