Arkivbildare: BARVA BYGDEGÅRDSFÖRENING

Grunduppgifter

BARVA BYGDEGÅRDSFÖRENING
113
BARVA
  • 048404000 Barva församling
INLEDNING Under folkskollärare Karl Axelsons ordförandeskap dryftades vid en offentlig diskussion i Hagaborg den 9 november 1930 frågan om uppförandet av ett bygdehem. En kommitté tillsattes. Försök gjordes att få tillstånd en avstyckning av kyrkans mark, men förgäves. Frågan om en bygdegård blev vilande några år. En förening, Barva bygdegård, hade emellertid bildats. År 1938 skänktes mark av Bondökna 1:1 och avstyckades tomten. En bygdegård uppfördes, benämnd Barvagården (eller Bondökna 1:2). Dess medel togs om hand av en stiftelse enligt stadgar, som fastställdes den 27 december 1948 (för stiftelsen Barvagården). Handlingarna har överlämnats av hemmansägare Gunnar Björkänge, Kyng, byggmästare Einar Johansson, Björkhaga och Karl Axelson. Jfr: Barva hembygdsförenings arkiv.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar