Arkivbildare: BYGGNADS- OCH TOMTAKTIEBOLAGET ARBETAREN

Grunduppgifter

BYGGNADS- OCH TOMTAKTIEBOLAGET ARBETAREN
114
ESKILSTUNA
  • - - ---
Byggnads- och tomtaktiebolaget Arbetaren Aktiebolaget bildades den 23 juli 1898 med Gustaf Österberg som ordförande. Den 22 december 1905 trädde bolaget i likvidation. Dess tillhörigheter och handlingar överlämnades vid en likvidationsstämma den 22 februari 1907 till Egnahemsföreningen Arbetaren.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar