Arkivbildare: ESKILSTUNA ARBETARES BYGGNADSFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA ARBETARES BYGGNADSFÖRENING
115
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Eskilstuna arbetares byggnadsförenings första protokoll av den 27 juli 1872 inleds med: "Som stor brist å Boningsrum var rådande sammankallade Byggmästaren L. Jonsson å Norr och A. Andersson å Norr genom annons i tidningen Eskilstuna Allehanda dem Arbetare i Eskilstuna som önskade vara med om bildande af en förening för byggandet af arbetarebostäder. Omkring 20 stycken Arbetare infant sig på kallelsen och valdes interimstyrelse som skulle utarbeta förslag till Reglemente." Föreningen uppförde en hyresfastighet på gård nr 312 på Norr i Eskilstuna, sedermera genämnd Nystfoten 6 eller Eleonoragatan 2. Den 14 oktober 1955 godkändes köpekontrakt enligt vilket föreningens tillhöriga 124/420 av fastigheten försåldes till byggmästare Göte Eriksson. Han tillträdde påföljande år. Föreningen upphörde enligt mötesbeslut den 16 mars 1957. Arkivhandlingarna har avlämnats av kulturförvaltningen.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar