Arkivbildare: OSTRA 4:ANS EKONOMISKA FÖRENING

Grunduppgifter

OSTRA 4:ANS EKONOMISKA FÖRENING
738
1957 - 1990
SUNDBY
  • 048408000 Sundby församling
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 738 OSTRA 4:ANS EKONOMISKA FÖRENING Ostra 4:ans ekonomiska förening inregistreras hos länsstyrelsen i Södermanlands län i augusti 1957. Verksamheten är belägen i fastigheten Ostra 4:14 i Sundby socken, Eskilstuna kommun. I området finns i första hand fritidsbostäder. Föreningen ansvarar för gemensamma anläggningar såsom fritidsområdet, pumpen och tippen. En vägförening, Ostra-Knalls vägsamfällighet, verkar också i området (se vidare dess arkiv). Under slutet av 1980-talet diskuteras i föreningen frågan om avstyckning av tomter. Då det billigaste och enklaste sättet att genomföra en sådan avstyckning och försäljning bedöms vara genom föreningens försorg beslutas 1989 att så ska ske. Under hösten görs uppmätning av samtliga tomter och under nästkommande år sker alltså försäljning. Kostnaden till Lantmäteriet för områdesplanering, avstyckning och VA-utredning blir 8 000 kr per tomtenhet. Medlemmarna blir härigenom ägare till sina tomter. Som en konsekvens av dessa förändringar i föreningen beslutas enhälligt om upplösning av föreningen vid dess årsmöte den 21 april 1990. I samband med avvecklingen av Ostra 4:ans ekonomiska förening bildas en ny förening för att ansvara för de gemensamma anläggningarna i området, Ostra 4:ans samfällighetsförening (se vidare dess arkiv). Hit överförs samtliga tillgångar från den tidigare ekonomiska föreningen. Källor Ostra 4:ans ekonomiska förenings arkiv: protokoll 1989-1990, in- och utgående skrivelser 1990 Handlingarna från Ostra 4:ans ekonomiska förening inkom till Företagsarkivet i augusti 2007 (via Eskilstuna stadsarkiv, där de lämnats in år 2004 av föreningens dåvarande sekreterare Katarina Karlsson - se vidare reversal för leverans 2007/029). Materialet förtecknades samma månad av Helena Karlsson. I arkivet finns bl a protokoll, kopior på årsberättelser samt in- och utgående skrivelser. Materialet berör i första hand 1970- och 80-talet, med handlingar fram till dess att föreningen upplöses 1990.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar