Arkivbildare: DE LA RUE CASH SYSTEMS AB

Grunduppgifter

DE LA RUE CASH SYSTEMS AB
730
FLEN
  • 048200000 Flens kommun
H I S T O R I K De La Rue Cash Systems AB ingår sedan 1992 i en internationell koncern, De La Rue, som har ca 6300 anställda i 31 länder. Företaget är världsledande inom kontanthantering. De är världens största tillhandahållare av sedelpapper och sedlar vilket de förser 150 länder med. Företaget utvecklar olika lösningar för kontanthantering. Man tillverkar och utvecklar mekanik till automatiserad sedelhantering. De har två specialområden. Det ena, som utvecklats i Flen, är att tillverka mekanik för maskiner som hanterar sedlar, t ex bankomater. Var femte av alla bankomater i världen innehåller mekanik från Flen. Stora kunder för dessa produkter finns i USA och Kina. Det andra specialområdet är för automatisk sedelhantering som sker över disk i bankkontor. I diskarna finns maskiner som gör så att sedlarna vid ett kontantuttag kommer upp från ett hål i bordet. För denna mekaniserade sedelhantering kommer De La Rue med två olika lösningar. Ett system för säker förvaring och sedeluppräkning i denna automat och ett system gällande s k recycling på bankkontor. Recycling innebär samma typ av automatiserad sedelhantering som tidigare men denna modell kan även ta emot pengar. Det går att göra både kontantuttag och insättningar. I detta slutna system ska det finnas så mycket pengar att förvaringen inte ska behöva öppnas och fyllas på. Sedelhanteringen blir på så vis säkrare. Mekaniken till detta recyclingsystem tillverkas bara i Sverige, Flen. Från början var det en ungrare, Istvàn Wlassics, som startade ett företag på Lidingö, Stockholm. Företaget hette ATEW AB och man tillverkade instrument till fartyg. 1966 flyttade detta företag till Talja industriområde i Flen. Vid 1970-talets slut hade entreprenören Leif Lundblad uppfunnit en ny teknik för att göra sedlar och bildade bolaget InterInnovation AB. Vis samma tid var företaget ATEW AB till salu och Leif Lundblad köpte då det bolaget för att starta sin egen verksamhet. Det var slumpen och tillgången på lediga lokaler som gjorde att bolaget hamnade just i Flen. InterInnovation AB nådde framgångar i hela världen och blev konkurrenter till företaget De La Rue. 1992 fick InterInnovation AB ett köpebud av De La Rue och köpet gick i lås. Företaget blev De La Rue Cash Systems AB, en svensk del i en internationell koncern, De La Rue. De La Rue Cash Systems AB har funnits i både Flen och Eskilstuna. En allt hårdare konkurrens som krävt rejäla effektiviseringar inom näringslivet tvingade företaget att stänga en av sina verksamheter i Södermanland. Efter mycket övervägande bestämde man sig för att behålla verksamheten i Flen. Denna placering är bra för företaget då Flen är en liten ort med få arbetstillfällen, vilket gör det lätt för företaget att rekrytera ny personal. Man har idag ca 250 anställda. Antalet varierar och det är efterfrågan på produkter som styr. Företaget har stort behov av att ha tillfälligt anställd personal. I dagsläget är det ca 250 anställda. Då företaget fortsätter att effektivisera kommer de att bli färre anställda. Företagsnamnet De La Rue kommer av grundaren till detta stora internationella företag. Det var en belgare som startade ett tryckeri i London, 1821. Han hette Thomas De La Rue. Detta tryckeri växte till ett säkerhetstryckeri. Man tryckte säkerhetshandlingar som exempelvis körkort, sedlar, pass, resecheckar och lottsedlar. I dag har De La Rue sitt huvudkontor i England och är börsnoterat på den engelska börsen. Den svenska delen drivs dock som ett eget bolag. Det finns ingen personlig ägare, utan det är olika banker och försäkringsbolag som äger företaget. Framtiden ser ljus ut för företaget. Effektiviseringar inom företaget är något som måste göras för att kunna vara med och konkurrera på världsmarknaden. Det gör att antalet anställda vissa perioder måste minskas, inte att företaget går dåligt. Det framtida målet är att trimma organisationen för att fortsätta vara världsledande inom sina specialområden. Man räknar med att växa inom området recycling, alltså automatiserad insättning och uttag av pengar över disk, i framtiden. Det är en marknad som växer och De La Rue arbetar med nya varianter som ska passa det som efterfrågas i framtiden. De La Rue Cash Systems AB i Flen är i dag ett företag som kan erbjuda intressanta arbeten och bra arbetsmiljö. Visar att det går bra att ha produktion i Sverige trots höga personalkostnader. (Uppgifterna kommer från en telefonintervju med platschef Åke Elmberg, 2006-11-09, av Karin Isaksson.) Nytt namn på företaget är numera (2009) Talaris AB.

Placering

37

Länkar

Det finns inga länkar