Arkivbildare: E. W. BERONIUS MEK. VERKSTADS AB

Grunduppgifter

E. W. BERONIUS MEK. VERKSTADS AB
56
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING E W Beronius mekaniska verkstad grundades år 1878 av ingenjör Emil Wiktor Beronius. Tillverkningen under de första åren utgjordes av plåtsaxar och blomsterbord. Tillsammans med sin verkmästare Carl Gustaf Åhl, som var en mycket duktig man, började ingenjör Beronius så småningom att tillverka trähyvelmaskiner. För denna tillverkning behövdes större lokaler, och dessa fick man förhyra av Gevärsfaktoriet. Härifrån levererades den första 5-kuttriga trävhyvelmaskinen år 1881. Utvecklingen gick nu snabbt och i mitten av 90-talet kom tillverkning av snickerimaskiner in i bilden. Dessa maskiner blev sedan den största produktionen. Den 3 november 1900 ombildades företaget till aktiebolag och vid denna tid och fram till omkring 1905 kom konstruktionen att halta rätt betänkligt. Ingenjör Beronius, som själv skötte sin verkstad, var överansträngd och utarbetad, och det dröjde flera år, "innan han kunde besluta sig för att åt någon yngre kraft överlämna skötseln av konstruktionerna samt tillverkningen". När så skedde började ett nydaningsarbete, som omkring år 1912 satte fart på tillverkningen, vilken omarbetats i konstruktivt hänseende. När första världskriget bröt ut 1914 hade verkstaden en bra serie maskiner, men nu sjönk försäljningen oroväckande och man fick skaffa sig ersättning i fabrikation av järnsvarvar. Efter några år kom åter en betydande efterfrågan på träbearbetningsmaskiner, "och inom kort kunde verkstaden sysselsättas för fullt för sin specialtillverkning, och det gick snart så långt, att verkstäder på annat håll måste förhyras för att kunna möjliggöra fullgörandet av ingångna beställningar". I början av år 1917 uppstod vissa krigsvinster, och nu hände det, att Munktells mekaniska verkstad AB kastade sina blickar på Beronius. De nya ägarna vid Munktells lät inte gräset gro under fötterna, och snart nog hade ingenjör Beronius, ensam och sjuklig, sålt sitt företag för ett pris av något över en million kronor. "Orsaken till detta köp var icke något behov från Munktells sida, utan i det stora hela endast ett begär efter utvidgning och införlivande med Munktells verkstad av en ny tillverkning, som syntes vara särdeles säljbar och lämna en mycket stor förtjänst". Vid inköpet av Beronius verkstad var det Munktells mening, att Beronius skulle drivas som ett självständigt företag, men så kom Munktells under år 1919 in i svårigheter, "och även torde något rädslan för den stora beskattningen av dotterbolag ha bidragit till, att Munktells helt införlivade Beronius Verkstad med huvudfirman". År 1918 trädde verkstaden i likvidation och 1921 förrättades skifte av bolagets tillgångar. Härvid övergick till Munktells samtliga verkstadslokaler, som under åren uppförts. Den 5 januari 1922 konstituerades AB Parkas, som ett knappt halvår senare, den 16 juni, återtog det gamla namnet E W Beronius mek. verkstads AB. Från denna tid har bolaget varit ett "bolag på papperet". I början av 20-talet drevs även under en kortare period ett fastighetsaktiebolag. (Se dess arkiv.) Källor: Historik, protokoll och protokollshandlingar samt protokollshandlingar ur Munktells mekaniska verkstads AB:s i Eskilstuna arkiv. kalle

Placering

389

Länkar

Det finns inga länkar