Arkivbildare: AB BOLINDER-MUNKTELL AB ARVIKAVERKEN

Grunduppgifter

AB BOLINDER-MUNKTELL AB ARVIKAVERKEN
62
Arvika
  • 178400001 Arvika stad 1863-1970
Arvikafabrikens historia (Volvo Groups hemsida 051216) I över 100 år har Arvikafabriken spelat en betydande roll i Arvika, allt från starten i Per Anderssons smedja 1885, till dagens moderna produktion av hjullastare. 1899 bildas AB Arvika Werkstäder, företaget expanderar snabbt och 1916 bildas AB Arvikaverken. År 1917 slås Arvikaverken samman med AB Johan Thermenius och Son i Hallsberg. Företaget inleder tillverkningen av lantbruksmaskiner och kommer att heta AB Arvikaverken. 1959 byter företaget namn till Arvika-Thermaenius AB Arvikaverken och har fabriker i Arvika, Hallsberg, Valla och Skurup. I koncernen ingår även försäljningsbolagen Kullberg och Co samt Arvikaverkens Försäljnings AB. Tröskor tillverkas i Hallsberg, plogar i Arvika och andra skördemaskiner i Valla och Skurup. Samtliga produkter bär namnet AVA (Arvikaverken, Arvika). År 1960 köps företaget av AB Bolinder-Munktell i Eskilstuna och produktionen inriktas på bandfordon och hjullastare 1985 byter företaget namn till VME, då ett samgående mellan svenska Volvo och amerikanska Michigan/Euclid skett. 10 år senare går Volvo in som helägare och namnet blir Volvo Construction Equipment. Handlingarna medföljde arkivleveranser från VCEC (f d Volvo-BM) i Eskilstuna åren 1986 och 1994 och från Valltra 2005.

Placering

18

Länkar

Det finns inga länkar