Arkivbildare: ESKILSTUNA (ÄLDRE) FABRIKSFÖRENINGS ARKIV

Grunduppgifter

ESKILSTUNA (ÄLDRE) FABRIKSFÖRENINGS ARKIV
26
1847 - 1864
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING I enlighet med K. Maj:ts fabriks- och hantverksordning av den 22 december 1846, som trädde i kraft den 1 juli 1847, skulle fabriksidkare få bilda fabriksföreningar. Med "fabrik" förstods de s.k. manufakturinrättningarna. Inom Eskilstuna (fristad) var fabriksidkarna i första hand de inom den finare järn-, stål- och metallförädlingen som åtnjöt särskilda förmåner i enlighet med K. Maj:ts beslut den 17 november 1832, och var underställda kommerskollegiets granskning. En fabriksförening i Eskilstuna kom till stånd och inprotokollerades hos magistraten den 19 maj 1847. Ett försök senare under året att gå samman med den samma dag bildade hantverksföreningen misslyckades. Jfr Eskilstuna hantverksförenings arkiv. Fabriksföreningen ägde bestånd till år 1864 då den upplöstes till följd av K. Maj:ts förordning den 18 juni 1864 angående utvidgad näringsfrihet. Ett möte utlystes till den 5 september samma år för att överlägga om bildandet av en ny förening. En sådan kom dock inte till stånd förrän 1889. Se Eskilstuna (yngre) fabriksförenings arkiv.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar