Arkivbildare: ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING
27
1889 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Åren 1847-1864 hade funnits en fabriksförening i Eskilstuna till följd av K. Maj:ts fabriks- och hantverksordning av den 22 december 1846. Se Eskilstuna (äldre) fabriksförenings arkiv. Föreningen upplöstes till följd av K. Maj:ts förordning den 18 juni 1864 angående utvidgad näringsfrihet. Ett försök samma år att bilda en ny organisation misslyckades. En sådan kom inte till stånd förrän år 1889, närmare bestämt den 25 november 1889, då bl.a. lagen om yrkesinspektion förutsatte existensen av en fabriksförening inom varje industrisamhälle. På Fabriksföreningens initiativ bildades den 13 oktober 1898 Eskilstuna arbetsgivareförbund. - Se dess arkiv. Handlingarna övertogs från Stadsarkivet i Eskilstuna den 16 april 1999 till Företagsarkivet. Tidigare förteckningsnummer vid Stadsarkivet är 87/79. Ytterligare material har tillkommit under år 1999 och förtecknats under senare delen av år 2000 av föreningsarkivarie Lena Andersson.

Placering

61

Länkar

Det finns inga länkar