Arkivbildare: BILKOMPANIET I SÖDERMANLAND AB

Grunduppgifter

BILKOMPANIET I SÖDERMANLAND AB
AB Eskilstuna Bilkompani Blev fr o m 1990-talet Bilia.
28
1913 -
ESKILSTUNA
  • 040000000 Södermanlands län
INLEDNING Verksamheten tycks ha startat 1931. Enligt en annons från 1934 hette företaget då Eskilstuna Bilkompani och fanns på... Tidigare fanns också Bilkompaniet Strängnäs, Malmköping m fl, d v s som egna självständiga företag. Det tycks dock som att man under årens lopp gått samman i större företagsbildningar i Bilkompaniet i Norra Södermanland och senare Bilkompaniet i Södermanland AB. Försäljningen av bilar från Volvo har varit utgångspunkten för företaget, redan från början då Eskilstuna Bilkompani (som ändå tycks ha blivit utgångspunkten i den större företagsbildningen, då huvudsätet var placerat just i Eskilstuna) startade. Enligt en annons från Bilkompaniets 45-årsjubileum hade grundaren fått upp ögonen för just Volvo via Stora Sundby Trafik AB och Stora Sundby Reparationsverkstad. Trafikbolaget, som grundats 1922, inköpte sin första volvo-buss på 1920-talet och det kan således ha varit denna som Bilkompaniets grundare "föll" för. Verksamheten i Bilkompaniet var under många år uppdelad på flera orter. Utifrån det som handlingarna i arkivet berättar tycks dock verksamheten (handeln med volvobilar) i Katrineholm och Flen ha sålts av Bilkompaniet i Södermanland till det nybildade Bilkompaniet i Katrineholm AB i början av 1980-talet. Kvar i rörelsen tycks därmed bara Eskilstuna och Strängnäs ha varit. I Eskilstuna hade företaget då verksamhet bl a i kvarteret Nattviolen på norr liksom i Gredby/stadsäga 423 vid Kjulavägen. År 1989 kunde man inviga nya lokaler i Valhalla industriområde, där man därmed kunde koncentrera sin verksamhet. Såsom återförsäljare av Volvo har utvecklingen inom denna återförsäljarorganisation påverkat förutsättningarna för Bilkompaniet. År 1967 omstrukturerades Volvos återförsäljarnät och AB Volvator bildades. Bolaget börsintroducerades 1984 som AB Catena. Därmed minskades Volvos andel i företaget till 40 %. Efter ett tiotal år med expansion inom fastigheter, finans och handel renodlades verksamheten i företaget 1994, så att fordonsdistribution blev utgångspunkten. Catena hade då också arbetat aktivt med att köpa upp, men också sälja av, företag inom området. År 1997 skedde ett namnbyte till Bilia, vilket också är det namn som gäller idag. AB Catena ingår numera som ett helägt dotterbolag till Bilia. Bilkompaniet i Södermanland övergick så småningom till att bli ett av flera återförsäljarbolag inom den stora Catena-koncernen. Idag bedrivs verksamheten ute i den stora anläggningen i Valhalla under namnet Bilia. Handlingar avlämnades den 9 april 1990 till stadsarkivet i Eskilstuna av Maj Lindeberg. Den 12 november 1996, lämnades ytterligare en leverans, då till Företagens arkiv i Sörmland av Anders Lundberg. Arkivet finordnades och förtecknades våren 1997 av Gun Britt Pettersson och Ann-Marie Asplund. Under år 199... Gallrats: dubbletter, inkomna trycksaker, fakturor 1984, arbetspärm från Volvo

Placering

39

Länkar

Det finns inga länkar