Arkivbildare: BRÖDERNA CARLSSON & ANDERSSON GJUTERI & METALLFABRIK

Grunduppgifter

BRÖDERNA CARLSSON & ANDERSSON GJUTERI & METALLFABRIK
Firma C. A. Karlssons gjuteri- och metallfabrik Senare namn: BCA Gjuteri & Verkstad och från år 2003, EBÖ AB
30
1920 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Företaget grundades år 1919 av fabrikörerna Carl Ivar Carlsson, Carl Arvid Carlsson, Gustaf Kondrad Carlsson och Adolf Andersson. Rörelsen omfattade från början dels gjuteri, beläget beläget vid Ruddammsgatan 6, dels metallfabriken vid Kriebsensgatan 21. Ganska hastigt fick fabriken vind i seglen och redan efter ett år voro ca 20 man anställda. Tillverkningen omfattade då huvudsakligast dörrhandtag. Gustaf Carlsson utträdde ur firman år 1922, Adolf Andersson år 1924 och år 1925 dog Carl Ivar Carlsson,varefter rörelsen fortsattes av fabrikör Carl Arvid Carlsson ensam. För att rationalisera driften byggdes år 1930 egen fabrik i kvarteret Vikingen vid industriområdet vid bortre Kungsgatan, och där sammanfördes gjuteriet och metallfabriken i en byggnad. Samtidigt uppsattes eget förnickelingsverk. Under senare åren har fabriken alltmer förutom dörrtryck specialiserat sig på tillverkning av delar till bussar (bussbeslag). Dessutom utföres gjutning av främmande gods i aluninium, mässing, fosforbrons, lagermetall och rödgods. Fabriken tillverkar f. ö. alla slag av metallarbeten på beställning. Litteratur: Beskrivning över Eskilstuna med omnejd. Förlags A.-B. Fournir 1938 År 1932 flyttade firman in i egen fastighet på Rademachergatan 60 ( senare omdöpt till Libergsgatan 10). År 1941 ombildades företaget till aktiebolag och övertogs av de tre barnen Karl-Arvid, Anna-Lisen och Karl-Erik, den sistnämnde bytte senare namn till Ytterborg. Karl-Arvid pensionerades år 1978 och då trädde sonen Lars Carlsson in som delägare. Anna-Lisen Levin blev år 1978 ny VD, hon efterträdde sin bror Arvid Carlsson, vilken gått i pension. Arkivhandlingarna avlämnades till Företagsarkivet den 12 oktober 1998 genom Anna-Lisen Levin. Arkivet har under oktober 1998 finordnats och förtecknats av Gun-Britt Pettersson, kompletterande leverans har ordnats av Eva Ivarsson under våren 2002. TILLVERKNING: Metallgjutgods, bil- och byggnadsbeslag.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar