Arkivbildare: BÄRSTA BY I ÖJA SOCKEN

Grunduppgifter

BÄRSTA BY I ÖJA SOCKEN
34
Öja
  • 048415000 Öja församling (D-län)
INLEDNING Handlingarna har avlämnats till Stadsarkivet i Eskilstuna den 31 januari 1995 av Göte Gustavsson, Noachsgatan 11, 633 44 Eskilstuna Arkivet har finordnats och förtecknats våren 1997 av arkivföreståndare Ann-Marie Asplund BYARNA BÄRSTA OCH SKÖLBY I ÖJA SOCKEN Litteratur: I Sörmlandsbygden 1988:2 står följande att läsa om byarna Bärsta och Skölby, belägna i Öja socken: Byarna splittrades vid laga skiftet (1849-1853), när en stor del sv gårdarna flyttades ut från bykärnan. De flesta byggnaderna är därför uppförda efter skiftet. Husen var i regel traditionellt utförda i falurött trä och boningshusen ofta i een- och en halv våning med utspringande trapphus. Genomgripande ombyggnader av dessa har tillsammans med ett nytt inslag av moderna villor förändrat bilden. Fisket var tidigare viktigt och byarna hade sina egna båtlägen vid Hjälmarstranden. Än finns flera gamla båtlämningar, bl. a. på Bärsta ägor.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar