Arkivbildare: CARLSSON & WESTERBERGS VERKTYGSFABRIK

Grunduppgifter

CARLSSON & WESTERBERGS VERKTYGSFABRIK
35
1917 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Inledning Ovanstående företag grundades år 1917 av fabrikörerna C.A. Carlsson och Axel Westerberg och var då beläget i Nyfors. Rörelsen, som i början bedrevs i mycket liten skala med en verkstad för tillverkning av verktyg, bl. a. gängverktyg, utvecklades undan för undan och allt flera artiklar som t. ex. pressverktyg, filar, fixturer och mätverktyg upptogos för tillverkning. Tillverkningarna levereras till ett flertal av Sveriges större industrier och sedan ett 10-tal år tillbaka även till statliga verk, speciellt försvarsdepartementet. På grund av rörelsens ständiga utveckling uppbyggdes år 1934 en ny, modern fabriksbyggnad belägen vid bortre Kungsgatan. Firman förfogar här över en modern maskinuppsättning och alla tekniska rön på området äro för övrigt väl tillgodosedda. År 1924 separerade Westerberg ur firman, vilken numera ledes av fabrikör Carsson ensam. Fabriken sysselsätter et 50-tal arbetare. Ur littaratur: Beskrivning över Eskilstuna med omnejd. Fournirs 1938. TILLVERKNING: Gäng- och pressverktyg, giggar, fixturer I april 1959 förvärvade AB Lundin & Lindberg verktygsfabriken AB Carlsson & Westerberg (källa Produktkatalog från AB Lundin & Lindberg) I maj 1995 fick arkivet en metalltavla som gåva av Birgit Enlund, Torshälla. I juli 2002 inkom en tilläggsleverens från Kerstin Johansson Folkungagatan 118-120 160 36 STOCKHOLM Leveransen bestod av handlingar rörande Carlsson & Westerberg som förtecknats av Maria Schröder i november 2005. Vidare innehöll leveransen 28 st ritningar från Tekniska skolan som överlämnats till Statsarkivet och litteratur som placerats i referensbiblioteket, Larsson, Seaton & Co AB, Katalog över metaller 1943 Dahl Hjalmar, Moderna Pressverktyg del 1-4.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar