Arkivbildare: WIJ BYS BYALAG

Grunduppgifter

WIJ BYS BYALAG
456
Västermo
  • 048416000 Västermo församling
INLEDNING I Sörmlandsbygden 1988:2 står föjande att läsa om byn Wij, belägen i Västermo socken: Runt byn Wij, utbreder sig ett svagt kuperat, öppet och storskaligt jordbrukslandskap. Bebyggelsen ligger samlad i grupper, som förbinds av ett glest vägnät. I Wij har gårdarna av hävd varit lokaliserade till sluttningen av två flacka åsar, mellan vilka fanns en liten sjö. Ursprungligen bestod byn av fyra gårdar, vilkas tomter ännu kan urskiljas. Före laga skiftet 1849-1853 var byn Södermanlands största med över trettio gårdar. Vid skiftet flyttades tretton gårdar ut. I Wij ligger gårdarna grupperade på ömse sidor om en bygata. Bostadshusen vänder sig inåt och de stora ekonomibyggnaderna bildar en skärm mot inägorna. Husen i byn, liksom de utskiftade gårdarna, vittnar om olika tiders byggnadsskick. Bostadshusen är med något undantag uppförda under 1700- och 1800-talen och tidigt 1900-tal, många under åren efter skiftet. Flera är ursprungligen enkel- eller parstugor i traditionellt utförande, vilka senare byggts om. Vid sänkningen av Hjälmaren nästan fördubblades byns åkerareal och detta är förutsättningen för de stor ekonomibyggnaderna. Det har även funnits några mindre industrier i byn. Upprättad på stadsarkivet i Eskilstuna i februari 1975 av stadsarkivarie Bror -Erik Ohlsson i anslutning till förteckningsplanen i "Bygdesägen och Gårdsarkiv", LT:s förlag, Stockholm 1947, sid. 22f.

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar