Arkivbildare: ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR AB (JERNBOLAGET) ROSENGREN & RIIS AB I MALMÖ ARKIV

Grunduppgifter

ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR AB (JERNBOLAGET) ROSENGREN & RIIS AB I MALMÖ ARKIV
188
MALMÖ
  • - - ---
INLEDNING Den 1 oktober 1860 grundade Anton Gråberg en järnhandel i Malmö ("Gråbergs hörna"). År 1880 överläts minuthandeln till en medarbetare Gustaf Rosengren, som till kompanjon upptog Jörgen Andreas Riis från Köpenhamn. År 1888 överläts även partihandeln på dessa personer, varefter firmans namn ändrades till Rosengren & Riis. År 1903 inträdde bröderna Oscar och Carl Tullgren som ägare till företaget. Minuthandeln försåldes år 1913. Den 8 august 1922 inköptes partihandeln av Jernbolaget. Rosengren och Riis ombildades till aktiebolag den 22 september 1934. Arkivet har kompletterats i april månad 2000 av Lena Bohlander

Placering

293

Länkar

Det finns inga länkar