Arkivbildare: ESKILSTUNA TOBAKSHANDLAREFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA TOBAKSHANDLAREFÖRENING
36
1907 - 2004
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Första protokollförda mötet hölls den 17 september 1907 med samtliga cigarr och tobakshandlare i Eskilstuna. Stadgar för Cigarr och Tobakshandlareföreningen antogs i oktober 1907. Enligt stadgarna har föreningen till uppgift att verka för dess medlemmars nytta och gagn, värna och främja deras gemensamma intressen samt att höja denna affärsgrens anseende. Det finns även handlingar från Damklubben som bildades 1954, första mötet hölls den 30 mars 1954. Föreningen beslöt på sitt sista protokollförda årsmöte den 25 mars 2003, lägga ner föreningen på grund av att medlemsantalet minskat år efter år. Eskilstuna Tobakshandlarförening avregistrerades från skatteverket den 16 juni 2004. Arkivhandlingarna avlämnades till Företagsarkivet den 11 mars 1998 genom Gerhard Eriksson. Arkivet har under augusti 1998 finordnats och förtecknats av Gun-Britt Pettersson. I februari 2001 inkom en tilläggsleverens avseende Eskilstuna Tobakist AB från Gerhard Eriksson, Västeråsåsvägen 19, 632 33 Eskilstuna Handlingarna förtecknades i november 2005 av Maria Schröder En leverans lämnades den 15 augusti 2006, av Elisabeth Emanuelsson, Snickarvägen 25, 632 23 Eskilstuna. Handlingarna förtecknades i januari 2007 av Ann-Marie Asplund.

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar