Arkivbildare: JB-GYMNASIET

Grunduppgifter

JB-GYMNASIET
John Bauer gymnasiet Grillska gymnasiet
1915
- 2013
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Leveransen från friskolan, som gick i konkurs sommaren 2013, består av slutbetyg från 2009-2013. Sedan JB-koncernens konkurs har skolans betyg varit oåtkomliga som en del av konkursboet. Genom nya ägaren Stadsmissionens försorg har betygen nu lösts från konkursboet och levererats till Eskilstuna stadsarkiv där de nu finns tillgängliga. Enligt 2010 års skollag ska friskolorna från och med läsår 2011/2012 lämna in slutbetygen till den kommun där skolan är belägen. Skollagens krav gäller endast för betyg satta från med läsåret 2011/2012 men genom ett beslut i Kultur- och fritidsnämnden våren 2013 har Eskilstuna stadsarkiv fått tillåtelse att också ta emot äldre slutbetyg från Eskilstunas friskolor.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar