Arkivbildare: ESKILSTUNA NEDRE KANALAKTIEBOLAG

Grunduppgifter

ESKILSTUNA NEDRE KANALAKTIEBOLAG
Se historiken
201
1898 - 1965
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Den 28 mars 1855 bildades Eskilstuna kanalbolag (se dess arkiv). Enligt lagen om aktiebolag av den 28 juni 1895 bildades den 14 juni 1898 Eskilstuna nedre kanalaktiebolag att räknas från den 31 december 1897. Eskilstuna övre kanalbolag (se dess arkiv), hade drivit sin verksamhet sedan 1859, och från 1898 uppdelades nu segelleden i en övre och nedre kanal. Att det nybildade bolaget kom att heta Eskilstuna nedre kanalaktiebolag var alltså helt naturligt. Detta nya bolag inköpte det gamla bolagets kanal för ett pris av 205.606 kronor. När all kanaltrafik upphörde trädde bolaget i likvidation 1965. Källa: Historik

Placering

46

Länkar

Det finns inga länkar