Arkivbildare: FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA ESKILSTUNA

Grunduppgifter

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA ESKILSTUNA
FMN Eskilstuna
1958
1981 -
Eskilstuna
  • - - ---
Föräldraföreningen mot narkotika som riksorganisation, bildades 1968 i Stockholm. I dag har FMN - rörelsen vuxit till ett nätverk av grupper över hela landet. Ett 40-tal lokalföreningar, kontaktgrupper och kontaktpersoner är anslutna till förbundet. En våg av narkotika var bakgrunden till bildandet av FMN. På den tiden var de flesta ovetande om att möta missbruket. I denna anda bildades FMN. Inom FMN har en arbetsmetod vuxit fram. Den bygger på de dyrköpta erfarenheter som under tidens lopp vaskats fram genom våra medlemmars medverkan. I Eskilstuna har det funnits en lokalförening sedan 1981. Det är en ideell förening vars huvudsakliga verksamhet inrikta sig på anhöriga till missbrukare. Målsättningen är att skapa förståelse för vad valet har för konsekvenser i förlängningen, för att därigenom motiveras brukaren till att upphöra med droger.

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar