Arkivbildare: BIBY GÅRD I GILLBERGA SOCKEN

Grunduppgifter

BIBY GÅRD I GILLBERGA SOCKEN
458
Gillberga
  • 048413000 Gillberga församling (D-län)
I N L E D N I N G Den 23 oktober 1989 kom ryttmästaren Fredrik von Celsing med den första leveransen av arkivhandlingar från Biby gård till Stadsarkivet i Eskilstuna. Efter ytterligare några transporter hade till Stadsarkivet överlämnats: Biby gårdsarkiv (handlingar omspännande tiden 1775-1942 och omfattande 424 volymer); Hällefors bruks i Hälleforsnäs arkiv (1689-1905/1911/, 1.406 volymer); Hällefors bruks sjuk- och begravningskassas arkiv (1885-1904, 7 volymer); Lista kontrollförenings arkiv (1915-1931. 3 volymer); Nykvarns mekaniska verkstads arkiv (jämte Nykvarns pappersbruk, 1854-1877, 7 volymer). Efter arkivleveranserna från Biby gård vidtog på stadsarkivet ett ordnings- och förteckningsarbete, som kom att spänna över en tidrymd av ett år. Så gott som hela arkivpersonalen har bidragit med olika arbetsinsatser. Det tyngsta lasset har dragits av arkivassistent Ivar Stenberg. Han har tagit emot leveranserna, finordnat handlingarna och upprättat arkivförteckningarna i koncept. Biträdande arkivarie Vanja af Sandeberg har sorterat alla trycksaker. Kanslist Anita Pettersson har renskrivit förteckningarna. Kontorsbiträde Dorothea Bohman har biträtt vid kontrolläsningen av dessa och svarat för etiketteringen. Undertecknad har svarat för kontakten med avlämnaren, granskat arkivförteckningarna och författat inledningarna. Försäljningschef Birger Jarås, Hälleforsnäs, har i decennier forskat kring Hällefors bruks historia. Hans eminenta kunnande har varit till god nytta under ordningsarbetets gång, som han har följt med stort intresse. Kvar på Biby ligger Celsingska släktarkivet, som enligt en summarisk förteckning på Riksarkivet flyttades dit år 1905 från Hällefors bruk. Samma år synes också de ovan nämnda Hällefors bruks m fl arkiv ha flyttats till Biby (utom Biby-papperna och Lista kontrollförenings handlingar). Biby gård ägdes i början av 1700-talet av Johan Lohe. Efter honom tog dottern vid, gift med landshövding A Leijel, och hennes ättlingar fram till år 1782. Egendomen förvärvades då av presidenten friherre Gustaf von Celsing. Alltsedan dess har gården varit i Celsingska ättmedlemmars ägo och brukas sedan år 1788 som fideikommiss. Eskilstuna i september 1990 Bror-Erik Ohlsson stadsarkivarie

Placering

692

Länkar

Det finns inga länkar