Arkivbildare: BROBY OCH BROBY-ÅBY VÄGSAMFÄLLIGHETER

Grunduppgifter

BROBY OCH BROBY-ÅBY VÄGSAMFÄLLIGHETER
460
Tumbo
  • 048411000 Tumbo församling
INLEDNING År 1947 började man i Broby att diskutera möjligheterna till statliga bidrag, vilket resulterade i att man till Länsstyrelsen i Södermanlands län ingav framställning om erhållande av underhållsbidrag till den gemensamma väghållningen. Resutatet av denna ansökan uteblev icke. Juni 1948 kallades de av väghållningen berörda fastighetsägarna till sammanträde under ordförandeskap av övervägmästare Sven Söderlund, Nyköping. På detta sammanträde fastställdes de vägförbättringsåtgärder, som måste vidtagas för att komma i åtnjutande av det sökta bidraget. Broby vägsamfällighet fastställdes och inregistrerades den 1 december 1951. Ungefär samtidigt bildades också Broby-Åby vägsamfällighet. Handlingarna avlämnades till stadsarkivet den 11 juni 1996 genom Sven-Erik Engqvist, Brobynäs, 736 92 Kungsör. De två arkivbildarna/vägsamfälligheterna har inte kunnat hållas isär utan har sammanfogats till ett arkiv. De har ordnats och förtecknats i juni samma år av Ivar Stenberg. Tilläggsleverans inkom i mars 2006. Den ordnades och förtecknades i april samma år av Elisabeth Åkerlind.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar