Arkivbildare: GILLBERGA FÖRELÄSNINGSFÖRENING

Grunduppgifter

GILLBERGA FÖRELÄSNINGSFÖRENING
1981
  • - - ---
Gillberga föreläsningsförening bildades vid ett möte i Gillberga prästgård den 1 november 1944. Förutom prosten, prostinnan och kantorn deltog även fem övriga personer från bygden i mötet. Föreningen skulle ha i uppgift att "anordna populärvetenskapliga föreläsningar samt på annat sätt verka för det fria och frivilliga bildningsarbetets främjande." Föreningen skulle vara opartisk och driva sin bildningsverksamhet utan politiska och religiösa förtecken. Medlemmarna inbjöds kostnadsfritt till de föreläsningar som föreningen anordnade. Verksamheten avslutades 1977.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar