Arkivbildare: KLOSTER HEM OCH SKOLA-FÖRENING

Grunduppgifter

KLOSTER HEM OCH SKOLA-FÖRENING
Slottskolans hem och skola-förening År 1987 samgående med Djurgårdens hem och skola-förening
2027
1969 - 1987
Eskilstuna
  • - - ---
Hem- och skola-föreningen för Slottskolan bildades 1969. Namnet ändrades i början av 1970-talet till Kloster hem och skola-förening. Enligt föreningens stadgar skulle syftet med verksamheten vara att ”inom Klosters rektorsområde stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling.” Under 1970-talet tycks aktiviteten och engagemanget inom föreningen har varit stort medan det i början av 1980-talet verkar ha blivit allt svårare att få verksamheten att bära sig. Istället beslutades om ett samgående med Djurgårdens hem- och skola-förening och en nedläggning av föreningen från och med den 26 januari 1987.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar