Arkivbildare: FÖRSVARSVERKENS CIVILA PERSONALS FÖRBUND AVDELNING 22

Grunduppgifter

FÖRSVARSVERKENS CIVILA PERSONALS FÖRBUND AVDELNING 22
FCPF avd. 22 Arméns civila personals förbund avd. 22 Genom ett samgående mellan flera förbund inom Statstjänarkartellen, däribland FCPF, bildades i Eskilstuna 1970 Statsanställdas förbund avd. 2122, se vidare i dess arkiv.
2036
1919 - 1970
Eskilstuna
  • - - ---
Försvarsverkens civila personals förbund avd. 22 Den 15 september 1919 hölls ett möte i Folkets Hus för att organisera faktoriarbetare i Eskilstuna. Faktoriarbetarna hade tidigare varit organiserade i Sv. Metallarbetareförbundet men nu var alltså tanke att dessa skulle få ett eget förbund i Eskilstuna precis som skett på det nationella planet. Detta blev (från början Arméns) Försvarsverkens civila personals förbund avd. 22, förkortat FCPF avd. 22. En fortsatt uppdelning fanns dock fortfarande mellan det nya förbundet och Metall. Först 1934 samlades all berörd personal i FCPF. Försvarsverkens civila personals förbund avd. 22 uppgick 1970 i Statsanställdas förbund avd. 2122, se vidare i dess arkiv.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar