Arkivbildare: FÖRSVARETS MOTORKLUBB AVD. 16

Grunduppgifter

FÖRSVARETS MOTORKLUBB AVD. 16
FMK avdelning 16 FMK avd 16 Eskilstuna Gick samman med FMK avd 24 1987
2041
1957 - 2013
Eskilstuna
  • - - ---
FMK avd. 16 bildades den 8 oktober 1957 med 78 medlemmar. Vid den tidpunkten hade Försvarets motorklubb funnits nationellt sedan ett par år tillbaka sedan flera motorklubbar i Stockholm gått samman. Detta spreds runt om i landet och 1957 hade alltså turen kommit till bildandet av avdelning 16 i Eskilstuna med anknytning till de försvarsanställda vid Gevärsfaktoriet i staden. Enligt stadgar från 1970-talet är Försvarets Motorklubb (FMK) en riksomfattande sammanslutning av motorfordons- och motorbåtsintresserade inom totalförsvaret. Avdelningen har bland som mål att verka för ökad kunskap i motor- och trafikfrågor bland medlemmarna, arbeta för höjd trafiksäkerhet, utbilda och upplysa i dessa frågor. Från början var verksamheten öppen just för personer aktiva inom eller pensionerade från försvarsmakten och medlemmar i till försvarsmakten anslutna frivilligorganisationer. Trafikpropaganda, förhandlingar med leverantörer och tävlingar var till en början viktiga funktioner med föreningen. Trafiksäkerhet kom snart också att bli ett huvudfokus. Från 1960 hade klubben ordnat med återbäring vid bensininköp. År 1966 kördes första upplagan av klubbens bilrally, en tradition som höll i sig fram till 1990-talet då det blev cykelrally istället. År 1968 byggdes en smörjbrygga vid Svingår´n med ”gör-det-själv”-verksamhet. Diskussioner om sammanslagning mellan FMK avd 16 och FMK avd 24 fördes under 1986 sedan Fortifikationsverket, till vilket FMK avd 24 var kopplad, flyttat till Eskilstuna från Stockholm. Tanken bakom diskussionerna var att en gemensam klubb skulle ge medlemmarna ökad styrka. Överläggningarna ledde fram till ett samgående mellan avdelningarna under beteckningen avdelning 16 och med en nedläggning av avdelning 24. Under 1990-talet hade avdelning 16 gemensamma aktiviteter med avd. 48 Åkers Styckebruk och särskilt med avd. 62 Strängnäs. Under 2012 togs det första av två beslut om en upplösning av hela föreningen efter verksamhetsåret 2012. Beskut nummer två, vilket slog fast upplösningen, fattades vid årsmötet 18 januari 2013. Orsak bakom upplösningen var svårigheter att bedriva verksamhet med så pass litet medlemsunderlag och resurser. Samtidigt meddelades dock att ett nybildat länsförbund FMK Södermanland bildats där intresserade medlemmar från Eskilstuna uppmuntras söka sig. Upplösningen skedde formellt fr o m 1 januari 2013.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar