Arkivbildare: FÖRENINGEN NAVET

Grunduppgifter

FÖRENINGEN NAVET
2045
2001 - 2010
Eskilstuna
  • - - ---
Föreningen Navet (Nära, Anhörig, Vän) bildades 2001 som en frivilligförening bestående av enskilda personer med intresse och engagemang för andra människor. Syftet med verksamheten var att i olika former ge stöd till personer som vårdar anhöriga äldre eller funktionsvarierade liksom att bryta enskilda människors ensamhet och isolering. Föreningen upphörde med sin verksamhet vid halvårsskiftet 2010.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar