Arkivbildare: REKARNE HUSHÅLLNINGSGILLE

Grunduppgifter

REKARNE HUSHÅLLNINGSGILLE
Öster- och Wester-Rekarne Härads Hushållningsgille Rekarne Härads Hushållningsgille
247
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Handlingarna - med nedan angivet undantag- har avlämnats av Rekarne Sparbank i april 1989. De har förtecknats av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson. Gillets tidigare namn: "Öster- och Wester-Rekarne Härads Hushållningsgille" och "Rekarne Häraders Hushållningsgille" Ytterligare handlingar har inlämnats till Företagens arkiv den 8 april 1998 av Bertil Rättzén, Sparbankstiftelsen Rekarne, Kyrkogatan 8, 632 20 Eskilstuna. Dessa har förtecknats av Ann-Marie Asplund i maj samma år. Handlingar inlämnades till Företagens arkiv den 13 mars 2001 av Bertil Rättzén, Timmervägen 5, 633 69 Skogstorp. De har förtecknats av Eva Ivarsson i augusti 2002. En leverans av äldre handlingar inkom till Företagens arkiv i Sörmland från Strängnäs Kommunarkiv den 26 februari 2004. Dessa handlingar förtecknades av Helena Karlsson i mars 2004.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar