Arkivbildare: HYRESGÄSTFÖRENINGEN I SÖDERMANLAND

Grunduppgifter

HYRESGÄSTFÖRENINGEN I SÖDERMANLAND
SÖDERMANLANDS HYRESGÄSTFÖRENING
249
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Hyresgästernas Riksförbund inbjöd samtliga hyresgästföreningar inom Södermanland till ett konstituerande sammanträde den 24 maj 1965, då Södermanlands hyresgäst- förening kom till. De förutvarande hyresgästföreningarna trädde in i storföreningen som avdelningar. Jämför Eskilstuna hyresgästförenings arkiv. Tillträdet ägde rum den 1 juli 1965. Arkivhandlingarna avlämnades i samband med ett svårare vattenläckage, som drabbade hyresgästföreningens arkivlokaler på Fristadstorget 4, Eskilstuna. Leveransen ägde rum den 4 november 1986. En ny leverans skedde den 4 september 1987. Arkivet har ordnats och förtecknats i december 1986 av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson, samt i september 1987 av arkivarie Bo Jakobsson. Ytterligare material har lämnats till Företagens arkiv i Sörmland i sept 1999 och aug 2001. Dessa har förtecknats under december 2002 - januari 2003 av Gunni Henriksson.

Placering

123

Länkar

Det finns inga länkar