Arkivbildare: ESKILSTUNA HYRESGÄSTFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA HYRESGÄSTFÖRENING
250
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Redan den 25 september 1907 hade bildats en hyresgästförening i Eskilstuna, men dess historia blev kortvarig. Den 8 oktober 1909 skrevs sista protokollet. Se Eskilstuna äldre hyresgästförenings arkiv. En ny förening, Eskilstuna hyresgästförening, kom till den 4 maj 1919. Den var ansluten till Hyresgästernas Riksförbund, vars syfte är att värna och främja hyresgästernas sociala och ekonomiska intressen. Föreningen uppgick den 1 juli 1965 i nybildade Södermanlands hyresgästförening och blev en Eskilstunaavdelning där. Se Södermanlands hyresgästförenings arkiv. Arkivhandlingarna företer många luckor, i synnerhet från äldsta tiden. Men även yngre handlingar har gått förlorade genom ett vattenläckage, som drabbade föreningens arkiv på Fristadstorget 4, hösten 1986. Kort därpå kontaktades stadsarkivet och avlämnades det här redovisade arkivbeståndet, som har ordnats och förtecknats i december 1986. Den 4 september 1987 anlände till stadsarkivet en tilläggsleverans. Denna ordnades och förtecknades i september samma år av arkivarie Bo Jakobsson Bror-Erik Ohlsson Stadsarkivarie

Placering

128

Länkar

Det finns inga länkar