Arkivbildare: HÄLLBY BRUNNS OCH BADANSTALT

Grunduppgifter

HÄLLBY BRUNNS OCH BADANSTALT
Hellby brunns- och kallvattenkur AB
252
HÄLLBY
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Vid Hällby källa förekom brunnsdrickning och kurbad. Verksamheten utvidgades år 1877, då en ångmaskin (ångpanna) anskaffades. En aktiv man för brunnsverksamheten under 1860-, 70- och 80-talen var byggmästare A. Winquist. Den 2 november 1883 antogs stadgar för Hellby brunns och kallvattenkur AB. Aktiv del i bolagets tillkomst hade stadsläkaren i Eskilstuna E. V. Pallin. Enligt Svensk brunns- och badtidnings provnummer 30 april 1884 var Hällby brunn en vattenkuranstalt med en järnkälla, som mätte "2,44 ht. kolsyrad jernoxidul". Efter framgångsrika år efter sekelskiftet kom bakslaget för brunnsbolaget under 1:a världskriget. Brunnen hölls öppen sista gången år 1930. År 1936 inköptes brunnsbyggnaderna av kommunen, varvid badhuset och restaurangen revs. För tiden fr.o.m. 1890-talet, se folkskollär. Britta Bergs uppsats "Hellby Brunn och Badanstalt" i Eskilstuna stads museers årsbok 1965, sid. 40-51.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar