Arkivbildare: HÄLLEFORS BRUK I HÄLLEFORSNÄS HUVUDARKIVET

Grunduppgifter

HÄLLEFORS BRUK I HÄLLEFORSNÄS HUVUDARKIVET
254
HÄLLEFORSNÄS
  • 048200000 Flens kommun
I N L E D N I N G. Arkivet har avlämnats hösten 1989 av ryttmästaren Fredrik von Celsing, Biby Gård. Jämför förteckningen över Biby Gårds i Gillberga socken arkiv. Från Biby gård kom även Hällefors bruk sjuk- och begravningskassas arkiv och papper tillhörande Nykvarns mekaniska verkstad och pappersbruk. Se resp arkivförteckning. Hällefors-handlingarna transporterades förmodligen år 1905 till Biby, då Celsingarnas innehav av bruket upphörde. Hällefors Styckebruk hade ägts av ättens medlemmar alltsedan 1781. Föreliggande arkivförteckning upptar arkivhandlingar som omfattar större delen av Celsingarnas era på Hälleforsnäs eller åren 1795-1905/1911/. Eskilstuna i stadsarkivet i september 1990 Bror-Erik Ohlsson Stadsarkivarie

Placering

1451

Länkar

Det finns inga länkar