Arkivbildare: GÄRDSHAMMARS GÅRD

Grunduppgifter

GÄRDSHAMMARS GÅRD
Järshammars gård Järdshammars gård
1084
Öja
  • 048400018 Öja kommun 1863-1951
Enligt uppgift i Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd del III (1949) bestod Järshammar ursprungligen av fyra gårdar som slogs samman till en brukningsenhet. Gården finns omnämnd sedan 1400-talet och har funnits i flera släkters ägo. År 1703 inköptes Gärdshammar tillsammans med ett flertal andra gårdar av Johan Lohe. I hans familjs ägo var gården till år 1782 då hela godskomplexet förvärvades av släkten von Celsing. Gärdshammar lydde sedan under Biby fideikommiss under lång tid.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar