Arkivbildare: NÄSHULTA HÄSTFÖRSÄKRINGSFÖRENING

Grunduppgifter

NÄSHULTA HÄSTFÖRSÄKRINGSFÖRENING
256
1907 - 1967
NÄSHULTA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. Vid ett möte i Målsjö, Näshulta socken, den 19 mars 1907 beslöts att alla inom socknen boende skulle utträda ur hästförsäkringsföreningen inom Julita och Näshulta socknar och omedelbart bilda en ny förening, Näshulta Hästförsäkringsförening. Verksamheten pågick till år 1965. Hästantalet hade då sjunkit så kraftigt att man inte ansåg sig kunna fortsätta arbetet. I stället överlämnades kvarvarande försäkringsbestånd den 9 maj 1965 till Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget. Verksamheten var helt avvecklad den 31 mars 1967. Arkivhandlingarna avlämnades i december 1982 till stadsarkivet i Eskilstuna av Börje Nordin på Spånga gård. De förtecknades samma år av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar