Arkivbildare: BOSTADSFÖRENINGEN HEMMET U.P.A

Grunduppgifter

BOSTADSFÖRENINGEN HEMMET U.P.A
Bostadsföreningen Egna hem Kv. Stämjärnet nr 2 Gården nr 20 L
1139
Eskilstuna
  • - - ---
Föreningen Egna Hem u.p.a bildades i Motala 1887, som av de tidiga bostadsföreningarna i landet. Föreningen hade vissa kopplingar till egnahemsrörelsen men tog till en början en lite annan väg då det satsades på uppförande av bostadslägenheter. Under 1890-talet utvidgades verksamheten, först inom Motala men senare också till andra städer - däribland Eskilstuna där. I Eskilstuna stod föreningen bakom uppförandet av ett lägenhteshus vid Dahlbergs backe på gården nr 20 L, eller Kvarngärdesgatan 6 som var gatuadressen. Fastighetsnamnet var Stämjärnet nr 2. Tomten inköptes 1897 och bebyggdes under 1898 av byggmästare Hiort. Inflyttning skedde den 1 mars 1899. Då var fastigheten fortfarande under byggande. Det saknades till en början bland annat tillgång till vatten, vilket mot en avgift fick hämtas vid granngården. Först året därpå hade vatten och avlopp installerats. Det fanns då även klappbassäng och brygghus, senare också gas. År 1909 inköptes även en intilliggande tomtremsa där de boende hade möjlighet att anlägga odlingslotter. År 1913 fick fastigheten elektriskt ljus. När Föreningen Hemmet u.p.a bildades i slutet av 1890-talet var det i form av en så kallad bostadsförening, en föregångare till senare tiders bostadsrättsföreningar. Det är en ekonomisk förening med andelsägare. Verksamheten i föreningen var igång fram till 1970-talet då huset såldes till ett fastighetsbolag.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar