Arkivbildare: STENKVISTA MED OMNEJD HÄSTFÖRSÄKRINGSFÖRENING

Grunduppgifter

STENKVISTA MED OMNEJD HÄSTFÖRSÄKRINGSFÖRENING
257
1907 - 1985
STENKVISTA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Hästförsäkringsföreningen i Stenkvista med omnejd började sin verksamhet den 18 mars 1907. Den 7 maj var den första intagningsdagen av hästar. Verksam- heten upphörde i december 1985. Handlingarna avlämnades till stadsarkivet år 1990. De har ordnats och förtecknats i november 1991 av Ivar Stenberg.

Placering

19

Länkar

Det finns inga länkar