Arkivbildare: SPARBANKEN I MARIEFRED

Grunduppgifter

SPARBANKEN I MARIEFRED
872
1863 -
MARIEFRED
  • 048600005 Mariefreds stad 1863-1970
Vid ett av kronofogde Carl Hök sammankallat möte på Mariefreds rådhus den 3 februari 1863, togs beslut om att bilda sparbank i Mariefred. Ändamålet med verksamheten skulle bl a vara att inom staden och den närliggande landsbygden uppmuntra flit och sparsamhet. De personer som vid bankens bildande skänkt bidrag för att verksamheten skulle kunna komma igång, utsågs till principaler, senare benämnda huvudmän. För att ta hand om själva driften tillsattes en direktion, ett förtroendeuppdrag för vilket vare sig lön eller arvode utgick. Från starten upplät Mariefreds magistrat kostnadsfritt rådhussalen till banken. Till en början fungerade detta arrangemang alldeles utmärkt. När bankens verksamhet växte allt mer gjorde det dock att lokalen blev för liten redan efter några år. År 1877 flyttade banken istället ihop med Södermanlands enskilda banks avdelningskontor. Det tycks ha varit en bra lösning, åtminstone under en tid. I början av 1900-talet börjde dock banken på allvar överväga att bygga en helt egen fastighet för verksamheten. Det arbetet drog dock ut på tiden. Först år 1915 invigdes bankhuset. År 1970 fusionerades Mariefreds sparbank med sparbankerna i Eskilstuna och Strängnäs (dock inte Rekarne sparbank). Den nya banken gick under namnet Sparbanken Södermanland med huvudkontor i Eskilstuna. Nästa förändring skedde redan sex år senare då Sparbanken Mälardalen bildades. Nya fusioner följde. År 2009 köptes sparbankskontoret i Mariefred slutligen upp av den fristående Sparbanken Rekarne. Litteratur: Rättzén, Bertil. Sparbanken Rekarne. Utgiven av Sparbanksstiftelsen Rekarne 2010.

Placering

133

Länkar

Det finns inga länkar