Arkivbildare: BERTIL JANSSONS STENHUGGERI

Grunduppgifter

BERTIL JANSSONS STENHUGGERI
892
Eskilstuna
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
BERTIL JANSSONS STENHUGGERI År 1918 köpte Bertil Jansson fastigheten Augustenborg på Surbrunnsgatan (Rosenhällsgatan) av handlaren C.A. Hansson. I fastigheten öppnade han år 1925 ett stenhuggeri. Stenindustrin var knappast främmande för honom, då även pappan Gustaf Jansson varit i branschen som grundläggare. Förutom Bertil Jansson arbetade också sonen Olle och hans hustru Ing-Britt på stenhuggeriet. Sonen övertog så småningom rörelsen från pappan. Stenhuggeriet flyttade år 1937 till Larslund (Fridhemsgatan). I firman fanns under 1950-talet en handfull anställda. Under åren har stenhuggeriet levererat sten till olika byggnationer i Eskilstuna. När sedan nya byggmaterial och maskinellt framställda stenprodukter under 1970-talet allt mer började ersätta sten, övergick firman till att i större utsträckning satsa på gravvårdar och mindre beställningsarbeten. Rörelsen avvecklades under slutet av 1980-talet, när Olle och Ing-Britt gick i pension. Källa: Snopptorp, Tunafors, Skogsängen: tre områden i Eskilstuna. Årsbok i Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland 2012. Eskilstuna, 2011

Placering

19

Länkar

Det finns inga länkar