Arkivbildare: JÄDERS BIODLAREFÖRENING

Grunduppgifter

JÄDERS BIODLAREFÖRENING
909
1925 - 1993
Jäder
  • 048405000 Jäders församling
Jäders Biodlareförening bildades år 1925. Till förste ordförande i föreningen utsågs Axel Eriksson, Anneberg. Vid starten hade föreningen nio medlemmar med tillsammans 30 bi-samhällen. Inom föreningen anordnades studieresor och det hölls kurser och studiecirklar. År 1946 beslutades att införa obligatorisk honungsbedömning inom föreningen. Vid 25-årsjubiléet år 1950 arrangerades en biodlardag på Sundbyholm, som blev mycket välbesökt. Under 1950-talet bildades ett försäljningsbolag inom länsförbundet för försäljning av medlemmarnas honung. Vid flera tillfällen förekom mindre utbrott av den fruktade yngelrötan, som gjorde att bi-samhällen måste avlivas. Det värsta utbrottet skedde år 1975 då 16 bi-samhällen avlivades p g a den mycket smittsamma sjukdomen. I samband med årsmötena 1992 och 1993 beslutades att föreningen skulle upphöra. Ett samgående skedde med Fogdölandets Biodlareförening dit den återstående medlemsskaran överflyttades.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar