Arkivbildare: DALHAGENS SOMMARSTUGEFÖRENING

Grunduppgifter

DALHAGENS SOMMARSTUGEFÖRENING
868
1958 -
Gillberga
  • 040000000 Södermanlands län
Dalhagens sommarstugeförening bildades vid ett möte i Sporthallen i Eskilstuna den 28 april 1958. Föreningen "utgör en sammanslutning av sommargäster som äga egen sommarbostad vid Dalhagen, Närsjö och intilliggande områden. Föreningens verksamhet avser att tillvarataga sommargästernas intressen, praktiskt såväl som ekonomiskt, samt verka för gemensamt nöje och trevnad." Själva sommarstugsområdet ligger vid Närsjö gård, Gillberga socken, Eskilstuna. Föreningen ska bl a ta hand om båtplatserna och badplatsen med brygga. Vattenfrågan är en annan viktig uppgift liksom tillsynen av vägarna i området. En brand år 1973 förstörde delar av räkenskaperna från tiden innan, vilket kan vara bra att ha i åtanke då man söker arkivmaterial från föreningen.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar