Arkivbildare: ÖSTRA DALHAGENS VATTENTÄKTSFÖRENING

Grunduppgifter

ÖSTRA DALHAGENS VATTENTÄKTSFÖRENING
869
1965 -
Gillberga
  • 040000000 Södermanlands län
Östra Dalhagens vattentäktsförening bildades vid ett möte den 7 juni 1965. Föreningen tycks åtminstone delvis vara knuten till Dalhagens sommarstugeområde i Närsjö, Gillberga socken, Eskilstuna. Den viktigaste uppgiften för föreningen är att ta hand om pumphus med ledningar och pumpning.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar