Arkivbildare: AB OSSVALD JONSSON & CO:S PENSIONSSTIFTELSE FÖR TJÄNSTEMÄN

Grunduppgifter

AB OSSVALD JONSSON & CO:S PENSIONSSTIFTELSE FÖR TJÄNSTEMÄN
884
1943 - 1968
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
H I S T O R I K AB Ossvald Jonsson & Co:s pensionsstiftelse för tjäntemän inregistrerades hos länsstyrelsen i Sörmland i juli 1943. "Stiftelsens uteslutande ändamål är att bereda personer, som äro anställda hos Aktiebolaget Ossvald Jonsson & Co ävensom efterlevande till sådana personer, pension med de belopp, som i vederbörlig ordning tillerkänts dem av bolaget." Stiftelsen grundades på ett av bolaget anslaget kapital men till stiftelsen kunde även ytterligare anslag komma att ges från bolagets sida. Till pensionerna användes avkastningen av stiftelsens medel, så även del av kapitalet om så behövs. De typer av pensioner som stiftelsens verksamhet omfattade var ålderspension, invalidpension samt efterlevandepension. I årsredovisningen avgiven år 1968 framgår att stiftelsens medel ska överföras till AB Ossvald Jonsson & Co:s allmänna pensionstiftelse, som därigenom fortsättningsvis skulle komma att fullgöra denna pensionsstiftelses ändamål. AB Ossvald Jonsson & Co:s pensionsstiftelse för tjänstemän upplöstes därmed år 1968.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar