Arkivbildare: ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. TILLVÄXT ESKILSTUNA

Grunduppgifter

ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. TILLVÄXT ESKILSTUNA
888
1996 - 2002
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING. TILLVÄXT ESKILSTUNA Eskilstuna Marknadsföring AB bildas den 1 januari 1996 för marknadsföring av Eskilstuna i syfte att skapa tillväxt och ekonomisk utveckling i kommunen. Bolaget ägs till 40 % av Eskilstuna kommun medan resterande 60 % ägs av företag, organisationer och föreningar. För att handha marknadsföringen av Eskilstuna startas projektet Tillväxt Eskilstuna med inriktning mot boende-etablering-rekrytering. Syftet är att verka för ökad inflyttning, stimulera till etablering pch tillväxt av befintlig näringsverksamhet liksom underlätta rekrytering av personal till företag och myndigheter. Driftskapitalet fås från intäkter för serviceavtal, projektmedel från företag och kommun samt egenfinansiering. Samarbete sker med näringsliv, banker, hyresvärdar, fastighetsmäklare, organisationer, myndigheter och kommun. Arbetet bedrivs på olika delområden som Arenornas stad, Etablering/Rekrytering Eskilstuna, BoStaden, Ambassadörsutbildning, StudentStaden och Bo & leva. Tidningar som Möt Eskilstuna ges ut, utställningar och mässor bevistas, arrangemang som t ex informationsspridning på Stockholm C anordnas och annonsering i TV/radio sker. Projektet tycks ha pågått fram till ca 2002 med Eric Ericsson som projektledare. --------------

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar