Arkivbildare: AB C.E. JOHANSSON HUVUDARKIV

Grunduppgifter

AB C.E. JOHANSSON HUVUDARKIV
Firma C E Johansson & Co (år 1910-1911)
262
1911 -
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
AB C E Johansson Carl Edvard Johansson - Mått-Johansson kallad - föddes den 15 mars 1864 vid Fröstuna Bruk i Fellingsbro socken. Hans föräldrar var nämndeman Johan Johansson med hustru Carolina. Sedan C.E. Johansson genomgått folkskola arbetade han tre år i Amerika och studerade samtidigt vid Gustaf Adolf College i St. Peter, Minnesota. Vid 21 års ålder återvände han till Sverige och Eskilstuna, där han åren 1885-1887 var anställd vid Beronius verkstad. Under denna tid deltog han även i undervisningen vid Eskilstuna Tekniska skola. Efter att ha varit rustmästarelev vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori blev han där befordrad till besiktningsrustmästare 1891. Denna befattning innehade han till 1914. Under sitt arbete vid faktoriet och vid resor i utlandet uppmärksammade C.E. Johansson den svårighet som fanns vid tillverkning av utbytbara delar till gevär, vilket sammanhängde med omöjligheten att med dåtidens hjälpmedel erhålla exakta mått. Han kom då på idén att framställa ett måttsystem bestående av ett antal passbitar, som kunde läggas samman till varje önskat mått. Därmed var kombinationsmåttsatsen, eller normal-måttsatsen, som den första tiden kallades, realiserad. Den första satsen tillverkades 1897. Måttsatserna och andra helt nya mätinstrument introducerades på världsmarknaden 1906. Framgången blev god. Den 1 januari 1910 bildades Firma C.E. Johansson & Co. Denna ägdes till 3/4 av C.E. Johansson och till 1/4 av köpman Arthur Spångberg, en skicklig affärsman, "som satt fart på försäljningen". Ett halvt år före bildandet av firman hade C.E. Johansson flyttat sin verksamhet från hemmet i Gevärsfaktoriets bostadshus till en verkstadslokal vid Storgatan 21, "Peking" kallad. Från denna mycket blygsamma, förhyrda lokal och från firma C.E. Johansson & Co har sedan Aktiebolaget C.E. Johansson uppstått. Registrering hos av Kungl. Patent- och registreringsverket skedde den 16 mars 1911. Redan under 1920-talet tvingades dock AB C E Johansson träda i likvidation. Bolaget rekonstruerades år 1926. I avsikt att bättre kunna förse den amerikanska industrins efterfrågan på måttsatser och andra mätverktyg bildades 1918 ett dotterbolag i New York City som året efter flyttades till Poughkeepsie, Dutchess County, State of New York. Från den 18 november 1923 började C.E. Johansson arbeta hos Henry Ford. Vid sidan av detta arbete bildade han ett försäljningsbolag, Swedish Gage Co of America, som dock snart nog övertogs av det svenska bolaget. 1 juli 1936 återvände C.E. Johansson för sista gången till Eskilstuna. Han avled den 30 september 1943. Vad gäller själva bolaget visar arkivhandlingar att det sedan mitten av 1900-talet skett ett antal förändringar. Under åtminstone 1960- till 80-talet var CEJ dotterbolag till Incentive AB (senare Gambro). Försvarets fabriksverk (FFV) köpte CEJ år 1973 (1983?). Samarbetsavtal mellan CEJ och Alfredeen i Stockholm slöts i slutet av 1976. Fr o m år 1984 blev Alfredeen dotterbolag till CEJ. Handlingarna berättar vidare att C.E Johansson-koncernen bildades år 1993 genom ett utköp från Geotronics, ett bolag i Spectra-Physics. Utköpet genomfördes av företagsledning i samarbete med Företagskapital. Koncernen bestod av två delar, det klassiska C E Johansson och Dataliner. I juni 2004 gick C E Johansson AB och DEA Mikromess AB samman och bildade gemensamma bolaget Hexagon Metrology Nordic AB. Fabriken i Eskilstuna tillverkade CE Johansson-produkter såsom koordinationsmätmaskiner och produktionsanpassande mätsystemlösningar. Enligt uppgifter från platschef Thomas Andersson (2006) skedde åren 2004-2006 en ny organisationsförändring. Tanken fanns om att helt avsluta den del i bolaget som är kopplad till det gamla CEJ. Denna idé mötte dock motstånd, bl a från systerföretaget Högmans Industri Verktyg AB, Trollhättan. Istället för att lägga ned produktionen beslutades om ett försök att driva verksamheten vidare, nu tillsammans med Högmans. Försöket visade sig lyckat. År 2006 drevs verksamheten gemensamt av systerföretagen CE Johansson och Högmans under namnet C E Johansson AB med produktion i Eskilstuna och Trollhättan. Under årens lopp har bolaget haft flera olika hemvister för sin verksamhet. Det började alltså i herr Johanssons eget hem vid Faktoriet i slutet av 1800-talet. Snart flyttades verksamheten till öPekingö. År 1919 invigdes en ny fabrikslokal på Tullgatan i centrala Eskilstuna, vid nuvarande Rinmansparken. Här huserade företaget fram till sent 1970-tal, då stadsäga 2934A i Valhalla industriområde inköpts från Eskilstuna kommun. Här uppfördes nya fabrikslokaler. Idag (2008) finns C E Johansson AB i Munktellområdet. Källor CEJ - Måttens mästare, 1947 C E Johansson AB www.cej.se Handlingar i arkivet Tillverkning Måttsatser, normal- och toleransmätverktyg, toleransindikatorer, gängtolkar, mikrometrar, stickmått, borrchuckar, gänghuvuden och gängbackar, gängtappar och gängsnitt, gängstål, träspiralborrar, cykelkedjor. Andra arkivbildare med anknytning till C E Johansson C E Johanssons arbetares sjukkassa/sjukfond C E Johansson. Export & Co C E Johansson. Företagsnämnden C E Johansson. Microbas AB C E Johansson. Pensionsstiftelsen Fastighets AB Kvarteret Storken nr 26 Swedish Gage Company Överdirektör C E Johansson Fru Margareta Johansson Herr Arvid H Johansson Nämndeman Johan Johansson

Placering

900

Länkar

Det finns inga länkar