Arkivbildare: AVESTA AB (TORSHÄLLA)

Grunduppgifter

AVESTA AB (TORSHÄLLA)
Nyby bruk
711
Torshälla
  • 048403000 Torshälla församling
711 AVESTA AB I samband med stålkrisen i mitten av 1970-talet skedde stora förändringar bland de svenska bolagen. Inom området rostfritt stål fanns vid denna tidpunkt Avesta Jernverks AB, Uddeholms AB, Gränges-Nyby AB, Fagersta AB och Sandvik AB. Uddeholms rostfria verksamhet slogs samman med Gränges-Nyby och bildade år 1979 Nyby Uddeholm AB. Nyby Uddeholm AB ägdes till 90 % av Uddeholm AB. En överenskommelse 1984 mellan Nyby Uddeholm, Avesta Jernverks AB, Fagersta och Sandvik innebar att ett helt nytt rostfritt bolag bildades - Avesta AB. Avesta Jernverk förvärvade Nyby Uddeholm och den rostfria verksamheten inom Fagersta. Ur sammanslagningen bildades Avesta Sandvik Tube AB, AST. Företaget tillverkade svetsade rostfria rör och ägdes av Avesta Sheffield och Sandvik, med det förra bolaget i majoritet. Ett av syftena med sammanslagningarna var att skapa ett starkare och mer konkurrenskraftigt företag. Det visade sig emellertid att Avesta trots omstruktureringarna var för litet i internationella sammanhang. År 1992 bildades Avesta Sheffield som ett resultat av en sammanslagning mellan Avesta och British Steels rostfria enhet. Tre år senare fick British Steel aktiemajoritet i Avesta Sheffield och företaget blev därmed dotterbolag till British Steel. Den 30 januari 2001 bildades Avesta Polarit efter samgående med den finska rostfria enheten inom Outokompu Steel. Historiktexten är baserad på arkivmaterial och uppgifter hämtade från Avesta Polarits hemsida.

Placering

61

Länkar

Det finns inga länkar