Arkivbildare: AB BOLINDER-MUNKTELLS INDUSTRISKOLA

Grunduppgifter

AB BOLINDER-MUNKTELLS INDUSTRISKOLA
AB Bolinder-Munktells Lärlingsskola AB Bolinder-Munktells Yrkesskola
603
1946 - 1974
ESKILSTUNA
  • 048402000 Eskilstuna Klosters församling
I N L E D N I N G AB Bolinder-Muntells industriskola startades under år 1946. Redan under ett femtontal år dessförinnan hade företaget dock bedrivit yrkesundervisning för de anställda. Den tidigare yrkesundervisningen hade bedrivits som en ren lärlingsskola, utan någon egentlig teoretisk utbildning. Det var främst däri den stora skillnaden mellan den gamla lärlingsskolan och den nya industriskolan låg. I den nya industriskolan utvecklades en ny undervisningsform, en treårig utbildning där praktiskt och teoretiskt arbete varvades med varandra. I den första klassen som startade på Industriskolan 1946 fanns 20 stycken elever. Efter deras tre år långa utbildning fanns tio stycken kvar vid avgången. De hade då genomgått en kombinerad praktisk och teoretisk utbildning, med teori under i genomsnitt en dag i veckan och praktiskt arbete under övrig tid i veckan. Eleverna hade under utbildningen fått betalt enligt gällande Metall-avtal. En del av målsättningen med Industriskolan var att trygga företagets behov av yrkeskunniga arbetare. Eleverna var dock inte kontraktsbundna till AB Bolinder- Munktell utan kunde välja att arbeta för andra företag efter avslutad utbildning. Många av de som genomgick Industriskolan blev ändå kvar i företaget. Industriskolan var igång under nästan 30 år. Under den tiden passerade i stort sett 550 elever genom skolan. I juni 1974 lades dock skolan ner. Orsaken till nedläggningen sades vara att företaget måste anpassa sig till de nya förutsättningarna. Skolreformer och sociala förändringar hade gjort att behovet av skolan minskat. Nedläggningen betydde dock inte slutet för undervisningsverksamheten på AB Bolinder-Munktell, utan snarare en omläggning av den. Andra typer av specialutbildningar, t ex kurser i matematik och ritteknik, anordnades även fortsättningsvis internt inom företaget. Källor: Folket, 7/5 1946 Volvo BM Nytt, nr 13 3/10 1974 Handlingarna inlämnades till Företagens arkiv i september 2000 av Sven Arnegård, Munktellmuseet, Munktellstorget, 633 43 Eskilstuna. De ordnades och förtecknades under november-februari 2000-2001 av Marie Nilsson och Helena Karlsson.

Placering

144

Länkar

Det finns inga länkar